خانه / واحدهای اداری / امور اداری و کارگزینی / امور اداری و کارگزینی

امور اداری و کارگزینی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین میرزایی

تحصیلات: کارشناس حقوق

سمت: مسئول امور اداری و کارگزینی

سابقه خدمت: ۴ سال

*****************************************************************

شرح وظایف واحد اداری وکارگزینی
شرکت در جلسات مختلف .

– تهیه دستورالعمل های لازم .

– تهیه گزارشات لازم و آمارهای مربوط .

– تهیه خط مشی با توجه به خط مشی کلی .

– همکاری جهت استقرار سیستم بهبود کیفیت .

– برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .

– تهیه گزارشات وآمار لازم برابر دستورالعمل های صادره .

– انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان و موارد مشابه.

– معرفی کارکنان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

– تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی و پیشنهاد آن .

– نظارت برامور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات مطرح شده .

– تهیه و تنظیم گزارشات آماری مربوطه برابر دستورالعمل های صادره .

– هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر.

– تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوطه .

– نظارت بر تقسیم صحیح جا و مکان موجود جهت استفاده واحدهای تابعه منطقه .

– اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث ، ترکه اتباع خارجی و نظایرآن .

– تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط قوانین جاری .

– بررسی و تائید مزایای کارکنان از قبیل فوق العاده اضافه کاری ، تعطیل کاری و غیره.

– برنامه ریزی جهت تسریع گردش کار رباب رجوع و کوشش در رفع نواقص احتمالی .

– اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر.

– انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها ، آموزش و طبقه بندی مشاغل .

– تهیه پیش نویس بخشنامه های داخلی و بررسی مکاتبات و مراقبت بر حسن انجام امور اداری .

– مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی .

– انجام امور قضایی بین المللی ( استرداد ، تعاون قضایی ، تنطیم قراردادهای قضایی و نظایرآن ) .

– بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان و پیگیری از طریق اداره رفاه و بازنشستگی۰

– پیشنهاد انتصابات ، ترفیعات ، ارتقاء گروه ، مرخصی ، تشویق و توبیخ ، جابجایی و نقل و انتقالات کارکنان .

– رسیدگی به پیشنهادات تقاضاهای واصله مربوطه به امور تبدیل وضع استخدامی ، استخدام ، ترفیع و بازنشستگی .

– نظارت بر امور: کارگزینی ، دبیرخانه ، ماشین نویسی ، بایگانی ، مرکز پیام ، ترابری ، خدمات ، نگهبانی و امور مشابه.

– پیش بینی احتیاجات پرسنلی اداره متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات اتخاذ تدابیرلازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .

– رسیدگی به امور تاسیساتی ساختمان از قبیل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، رنگ آمیزی و ارائه پیشنهاد در خصوص زیبا سازی ساختمان اداری منطقه .

– اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کارکنان و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از حوزه معاونت اداری و مالی و مدیریت امور اداری .

– بررسی نیازهای آمورشی شغلی کارکنان به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی و حرفه ای آنان و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از پرسنل شاغل

– نظارت بر امور خدمات و نظافت ساختمان اداری و محیط منطقه وتنظیم برنامه بازدید منظم به منظور انجام اصلاحات پیشگیری در جهت نگهداری ساختمان .

– تقسیم کار بین پرسنل خدماتی منطقه ( نگهبان ، پیشخدمت ، آبدارچی ، تلفنچی ، راننده و مامور حضور و غیاب ) و نظارت بر حسن انجام کار آن ها برابرمقررات .

– تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوقی ، مرخصی ، معذوریت ترفیع ، استخراج ساعات اضافه کاری کارکنان کنترل حضور و غیاب و نظیرآن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

 

درباره ی مدیریت

همچنین ببینید

خدمات شهری و فضای سبز

نام ونام خانوادگی: امان اله مطهری نیا سمت: کارشناس خدمات شهری  میزان تحصیلات : کارشناسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.