خانه / واحدهای اداری

واحدهای اداری

دبیرخانه

نام ونام خانوادگی: س. میرشکاری سمت: مسئول دبیرخانه میزان تحصیلات : کارشناسی  سابقه خدمت: ۴ سال ****************************************************** شرح وظایف واحد دبیر خانه: -اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و ثبت در سیستم …

ادامه نوشته »

امور مالی

نام ونام خانوادگی: ولی طلایی سمت: مسول امور مالی  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد سابقه خدمت: ۶ سال     ************************************************************************* شرح وظایف امور مالی: -اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و …

ادامه نوشته »

خدمات شهری و فضای سبز

نام ونام خانوادگی: امان اله مطهری نیا سمت: کارشناس خدمات شهری  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد سابقه خدمت: ۱۴ سال *************************************************************** شرح وظایف واحد خدمات شهری و فضای سبز: – اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری …

ادامه نوشته »

امور اداری و کارگزینی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین میرزایی تحصیلات: کارشناس حقوق سمت: مسئول امور اداری و کارگزینی سابقه خدمت: ۴ سال ***************************************************************** شرح وظایف واحد اداری وکارگزینی –شرکت در جلسات مختلف . – تهیه دستورالعمل های لازم . – تهیه گزارشات لازم و آمارهای مربوط . – تهیه خط مشی با توجه …

ادامه نوشته »

امور فنی و شهرسازی

فنی و شهرسازی

نام ونام خانوادگی: محمدعلی قائدی سمت: کارشناس امور فنی و شهرسازی میزان تحصیلات : لیسانس سابقه خدمت: ۱۴ سال ***************************************** شرح وظایف واحد فنی و ساختمانی – بررسی پاسخ استعلام پروانه کسب . – همکاری در جهت استقرار سیستم بهبود کیفیت . – صدور پروانه ساختمانی جهت بخش خصوصی ، …

ادامه نوشته »