خانه / واحدهای اداری / دبیرخانه

دبیرخانه

دبیرخانه

نام ونام خانوادگی: س. میرشکاری سمت: مسئول دبیرخانه میزان تحصیلات : کارشناسی  سابقه خدمت: ۴ سال ****************************************************** شرح وظایف واحد دبیر خانه: -اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و ثبت در سیستم …

ادامه نوشته »