خانه / واحدهای اداری / خدمات شهری و فضای سبز

خدمات شهری و فضای سبز

خدمات شهری و فضای سبز

نام ونام خانوادگی: امان اله مطهری نیا سمت: کارشناس خدمات شهری  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد سابقه خدمت: ۱۴ سال *************************************************************** شرح وظایف واحد خدمات شهری و فضای سبز: – اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری …

ادامه نوشته »