خانه / واحدهای اداری / امور مالی

امور مالی

امور مالی

نام ونام خانوادگی: ولی طلایی سمت: مسول امور مالی  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد سابقه خدمت: ۶ سال     ************************************************************************* شرح وظایف امور مالی: -اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. -نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و …

ادامه نوشته »